Retourneren

Retourneren

Steigeracties.nl biedt haar consumenten de mogelijkheid om aangekochte producten te retourneren.

Om in aanmerking te komen voor het retourneren dien je gebruik te maken van onze retourprocedure én dien je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. 

De zichttermijn begint na aankoop en verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde de aankoop heeft gedaan. Op de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde het artikel in ontvangst heeft genomen.

In het geval waarbij meerdere artikelen besteld zijn, gaat de zichttermijn pas in op de dag nadat je het laatste product hebt ontvangen. Tijdens de zichttermijn mag je het artikel enkel bekijken en beoordelen zoals je dat ook in de winkel zou mogen doen. Mocht je gedurende de zichttermijn verder zijn gegaan dan nodig is om de aard en kenmerken van het artikel vast te stellen, dan ben je verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering die daardoor is ontstaan en zijn wij gerechtigd dit waardeverlies te verrekenen met de bedragen die wij aan jou terug zouden moeten betalen. Het is dan ook belangrijk dat je het artikel tijdens de zichttermijn zorgvuldig en voorzichtig behandelt. We verzoeken je ook graag de artikelen altijd te retourneren voorzien van de originele verpakking, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

Om een volledige terugbetaling te ontvangen, is het belangrijk om je product in de originele staat te retourneren. Dit betekent dat je het product mag bekijken maar niet mag gebruiken.

De retourzending is gratis als je gebruikt maakt van onze retourprocedure en onze specifieke koerier. Als je ervoor kiest het product via een andere koerier te retourneren, dan zijn die kosten voor jouw eigen rekening.

 

U kunt één of meerdere artikelen retourneren middels de volgende link: Retour formulier


Wanneer je meer dan één product retourneert, is het mogelijk dat je voor elk geretourneerd product een afzonderlijk retourneerbericht ontvangt.

Als je de overeenkomst herroept ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan (voor het gedeelte waar de herroeping betrekking op heeft), inclusief de kosten van bezorging, zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. We mogen de terugbetaling overigens wel uitstellen tot we het artikel retour hebben ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat je deze hebt teruggestuurd, afhankelijk van welk moment zich het eerste voordoet. Wij betalen je altijd terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij wij samen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen. Er worden in ieder geval geen kosten gerekend voor het uitvoeren van de terugbetaling.